شنبه تا چهارشنبه از ساعت 08:00 تا 17:00

پنجشنبه از ساعت 08:00 تا 12:00

تماس بگیرید : 09124609725

  • مدیر

  • 15 شهریور 1401
  • 11:39

بهینه ترین حالت در انتخاب مقدار نیروی پیش تنیدگی به شكلی است که بخشی از نیروها متعادل شود که در نهایت به كم شدن مقدار فولاد مصرفی و  کنترل خیز و عرض ترک در قطعه بتنی میشود

پیش تنیدگی (Prestressing)

در تعریف پیش تنیدگی  ، به ایجاد یک تنش ثابت‏‏ و دائمی و به اندازه كافی در یک قطعه بتنی گفته میشود به این حالت كه بر اثر این تنش بخشی از تنش های ایجاد شده ناشی از بار مرده و زنده در این عضو جبران شود و در نهایت ظرفیت باربری قطعه بتنی افزایش پیدا کند . به صورت کلی می توان عمل جبران نمودن تنشها و یا متعادل نمودن بارها (Load Balancing) را پایه طراحی اعضای پیش تنیده دانست.اگر یك نیروی فشاری را از دو انتها به یک عضو یا تیر بتنی وارد كنیم می توان تنش کششی رادر تارهای تحتانی عضو كم كرد و یا به طور کل انرا صفر نمود و یا آن را تبدیل به تنش فشاری کرد که این عمل با تعادل بارهای خارجی امكان پذیر است.بهینه ترین حالت در انتخاب مقدار نیروی پیش تنیدگی به شكلی است که بخشی از نیروها متعادل شود که در نهایت به كم شدن مقدار فولاد مصرفی و  کنترل خیز و عرض ترک در قطعه بتنی میشود.

انواع روش های پیش تنیدگی در اعضا:

دو روش پیش کشیده و پس کشیده برای اعمال نیروی پیش فشردگی یا پیش تنیدگی انجام  میگیرد.

به بیان دیگر کشش کابلهای موجود در بتن می تواند قبل از بتن ریزی یا بعد از آن انجام شود.

پیش تنیدگی با روش پیش کشیده:

دراین روش در ابتدا کابلها را به صورت پیش ساخته و یا در محل در حد فاصل دو انتهای تیر  میکشند. سپس بتن ریزی انجام میدهند و بعد از آنكه مقاومت لازم برای بتن بدست آمد با قطع كردن کابلها نیروی کششی به وجود آمده را به صورت نیروی فشاری به عضو بتنی منتقل می کنند. این روش بیشتر در  کارخانه های تولید قطعات بتنی پیش تنیده استفاده میشود و محصولات تولیدی بیشتر بصورت پیش ساخته هستند.در تولید تیرچه پبش تنیده در کارخانه تیرچه پیش تنیده ایران از همین روش استفاده می شود.

پیش تنیدگی با روش پس کشیده:

در این روش کابلها به همراه غلافهای مخصوصی در عضو بتنی مورد نظرقرار می گیرند و بعد از آن  بتن ریزی صورت میگیرد و پس از اینکه بتن به مقاومت فشاری كافی رسید کابل ها کشیده میشود و در نهایت مهار می گردد. این روش هم میتواند به صورت  قطعات پیش ساخته و هم به شكل اجرای در محل مورد استفاده  قرار بگیرد.  روش پس کشیدگی به دو شكل چسبان و غیرچسبان قابل اجراست که در مورد روش چسبان یا غیر چسبان می توانید در اینجا بیشتر بخوانید .

 

سوالات متداول:

 

1- پیش تنیدگی با روش پس کشیده توضیح دهید؟ در این روش کابلها به همراه غلافهای مخصوصی در عضو بتنی مورد نظرقرار می گیرند و بعد از آن  بتن ریزی صورت میگیرد و پس از اینکه بتن به مقاومت فشاری كافی رسید کابل ها کشیده میشود و در نهایت مهار می گردد

2- آیا کارخانه تیرچه پیش تنیده ایران از این روش استفاده میکند؟ بله؛ .در تولید تیرچه پبش تنیده در کارخانه تیرچه پیش تنیده ایران از همین روش استفاده می شود